Ladda ner "112 SOS Alarm"-appen till din telefon, den hjälper räddningstjänsten att hitta fram snabbt till dig och rätt position!
Day Of Week
Day Of Week
Day Of Week
Day Of Week
Day Of Week
27
31
30
29
30
Month
Month
Month
Month
Month
2025
2024
2023
2022
2023
09
00
23
22
23
57
00
59
58
59
57
00
59
58
59
 • Maskiner i spåret!

  Maskiner i och utanför spåret!

  Vid arbete i spårmiljö kommer du ofta i kontakt med maskiner som far fram och tillbaka i och utanför spåret. Detta utsätter givetvis dig för stor fara! Det är lätt att komma i vägen för maskinerna.

  Ha för vana att alltid låta maskinerna ha företräde. Operatören har för det mesta koll på dig men ta det inte för givet! Maskinen är ju där av en anledning, "att utföra ett arbete" detta kan göra att operatören tappar uppmärksamheten på just DIG för ett ögonblick, då kan olyckan snabbt vara framme!

  Så ha för vana att det är DU som håller koll på TSA:n/TA:n. Ta inte för givet att operatören har koll på dig!!

  ARBETA SÄKERT ELLER INTE ALLS!

 • Vid åska!

  Vid åska!

  Vid åska finns det beskrivet i TDOK 2015:0223 kap. 6.3.1, 6.5.1, 8.4, 9.4 Behandlar ämnet åska, Det man ska ha med sig ut i arbetet är "6.5.1 När åska syns eller hörs från arbetsplatsen ska arbetet omedelbart avbrytas".

  Ha alltid regeln ”Arbeta säkert eller inte alls!”
  som en grundregel. Detta säger i praktiken, att när man hör det börja mullra så ska man lämna järnvägsanläggningen. och komma tillbaka tidigast 1/2 - 1 timma efter sista mullret.

  Observera att olika riktlinjer kan gälla vid olika arbetsplatser, men det är alltid din och dina kollegers säkerhet som kommer i första rummet.

  TTJ Modul 2.4.2 HÖGSTA SÄKERHET GÄLLER Om det är oklart vilken av flera regler som gäller i ett visst fall ska den bestämmelse som bedöms ge högst säkerhet följas.

 • ZON-Schakt

  Underlag för BASTAB - Arbeten

 • Beräkning av siktsträcka vid tågvarning!
 • Bromsprocent för Tåg / Spärrfärd
 • SoS-Ledare och Tågvarning
  Manuell tågvarning
  Manuell tågvarning kan bestå av tågvarnare på platsen för aktiviteten som direkt varnar personalen. Vid manuell tågvarning ska det tydligt framgå för arbetslaget vem eller vilka som är tågvarnare.
  SoS-ledaren ansvarar för att tågvarnare finns på plats. Vid bedömning av hur många tågvarnare som behövs ska hänsyn tas till bland annat:

  • Siktförhållanden (även väderleken skall beaktas)
  • Banans största tillåtna hastighet
  • Arbetsstyrkans spridning
  • Buller från maskin eller från fordon på andra spår
  • Nödvändig tid för att utrymma säkerhetszonen
  • Varningshjälpmedel som används

  Uppdraget som tågvarnare fordrar skärpt uppmärksamhet.
  Tågvarnare ska därför efter viss tid få rast eller avlösning. Ett arbetspass bör inte överstiga 2 timmar.

  Tågvarnare ska:
  • Alltid vara utrustad med de i SoS-planen angivna akustiska och visuella varningshjälpmedel
  • Helt ägna sig åt sin arbetsuppgift och inte åt något annat som kan avleda uppmärksamheten
  • Ej avlägsna sig från anvisad plats utan tillstånd av SoS-ledaren
  • Vid försämrade siktförhållanden, t.ex. på grund av dimma, snöyra, kraftigt regn eller tät rök, se till att spåret utryms och därefter kontakta SoS-ledaren
  • Använda de varningsmetoder som anges i SoS-planen.
  Innan manuell tågvarning får inledas ska SoS-ledaren informera alla på arbetsplatsen om:
  • Tågvarnarens placering och igenkänningstecken
  • Varningsmetod
  • Hur och var utrymmning skall ske
  Innan manuell tågvarning får inledas ska SoS-ledaren instruera tågvarnaren om:
  • Att uppdraget kräver full uppmärksamhet (Ingen hantering av mobiltelefon)
  • Tidsintervall (hur länge tågvarningen ska pågå, normalt max 2 timmar)
  • Vilket eller vilka spår som tågvarningen gäller
  • Tågvarnarens placering
  • Varningsmetod
  • Kommunikation med andra tågvarnare (vid tågvarnare i båda riktningarna)
  • Att utrymma arbetsplatsen från personal och utrustning vid försämrad sikt
 • Vägskydd / Vägvakt / Bomanläggningar
  Skyltar vid ringsträckor
  Stacks Image 1558
  Stacks Image 1509
  Vit skylt med streckad ram talar om att spårledningen innan och inne på driftplatsen endast påverkar vägskyddsanläggningen om tågväg ligger. Eller om driftplatsen är obevakad.
  Stacks Image 1511
  Vit skylt talar om att det inte finns någon FK-Låda.
  Stacks Image 1513
  Gul skylt talar om att FK-Låda finns.
  FK-Manöver under A-Skydd

  1. Korslut igångsättningspårledningen med kontaktdon.
  2. Korslut vägspårledningen med kontaktdon.
  3. Tryck in knappen ”FK” tills den röda lampan ovanför knappen lyser.
  4. Ta bort kontakdonet från vägspårledningen. Bommarna går upp.
  5. Kontakdonen på igångsättningsspårledningen skall vara kvar under hela A-Skyddet för att markera A-skyddet.
  6. Precis innan A-skyddet avslutas tas kontakdonen bort. Vägskyddet är då återställt.


  När behövs vägvakt ?

  Vägvakt behövs inte om följande vilkor är uppfyllda:

  • Vägskyddsanläggningen har bommar.
  • Vägen korsar endast ett huvudspår.
  • Vägskyddsanläggningen finns inom A-skyddsområdet eller spärr-färdssträckan.
  • Vägskyddsanläggningen ligger på linjen eller på en obevakad driftplats.

  Tillsyningsmannen för A-Skyddet eller Spärrfärden har sett till att följande åtgärder har utförts:

  • säkrat bommarna i upplyft läge
  • täckt över ljussignalerna mot vägen (Säckat)
  • stoppat ljudsignaleringen
  • vid samråd underrättat tillsyningsmännen för de spärrfärder som ska föras över plankorsningen om att vägvakt saknas.

  Kontrollera att vägskyddsanläggningen är återställd och fungerar innan denna lämnas tillbaka!

  Vägskyddsanläggningar

  Benämning / Skyddsnivå


  A -
  Helbommar: förringning 10s
  B -
  Halvbommar: förringning 5 s, tågvägen kan öppnas innan bommarna fällts helt.
  CD - Ljus och ljudsignaler
  C -
  Enbart ljussignaler
  D -
  Enbart ljudsignaler
  GF / CDGF -
  Gång och Cyckelfållor med ljus och ljudsignal
  E - Ägovägssignal
  K - Kryssmärken


 • Signaler (Järnväg)
  Försignaler

  Stacks Image 129

  Vänta stopp

  Stacks Image 138

  Vänta kör 80

  Stacks Image 144

  Vänta kör 40


  Huvudsignaler

  Stacks Image 157

  Stopp

  Stacks Image 162

  Kör 80

  Stacks Image 167

  Kör 40 varsamhet
  Högsta hastighet 40 km/h


  Kombinerade Huvudsignaler och Försignaler

  Stacks Image 182

  Stopp

  Stacks Image 187

  Kör 40

  Stacks Image 192

  Kör 80, vänta stopp

  Stacks Image 198

  Kör 40 avkortad tågväg

  Stacks Image 203

  Kör 80 vänta kör 40

  Stacks Image 208

  Kör 80 vänta kör 80


  Repetersignal
  Stacks Image 252

  Närmaste huvudsignal visar kör 40 eller kör 80
  Används på station om närmaste huvudsignal inte kan ses från startpunkten för ett stillastående tåg.

  Fordon utan ATC får framföras i max 80 hm/h


  Växlingsdvärgsignaler

  Stacks Image 271

  Stopp

  Stacks Image 273

  Rörelse tillåten

  Stacks Image 275

  Rörelse tillåten hinder finns

  Stacks Image 277

  Rörelse tillåten kontrollera växlar


  Huvuddvärgsignaler

  Stacks Image 295

  Stopp

  Stacks Image 300

  För tåg : Stopp
  För växling / Arbetsfordon : Rörelse tillåten

  Stacks Image 305

  För tåg : Stopp
  För växling / Arbetsfordon : Rörelse tillåten, hinder finns

  Stacks Image 310

  För tåg : Stopp
  För växling / Arbetsfordon : Rörelse tillåten, kontrollera växlar

  Stacks Image 337

  Kör

  Stacks Image 342

  Kör 40

  Stacks Image 347

  Kör, varsamhet - nästa signal kör 40 eller stopp

  Stacks Image 352

  Kör 40, varsamhet - nästa signal i stopp


  Stopplykta

  Stacks Image 366

  Stopp


  Vägförsignaler

  Stacks Image 394

  Nästa vägsignal stopp

  Stacks Image 392

  Nästa vägsignal kör

  Stacks Image 954

  Tilläggskylt för en Vägförsignal som gäller flera plankorsningar.


  Vägsignaler

  Stacks Image 409

  Stopp före plankorsning

  Stacks Image 414

  Passera plankorsning


  Brosignaler

  Stacks Image 429

  Stopp före bro

  Stacks Image 434

  Passera bro


 • Skyltar / Tavlor (Järnväg)

  Hastighetstavlor


  Stacks Image 573

  Visar största tillåtna hastighet (sth) i kilometer per timme (km/h)

  Stacks Image 568

  Hastighetstavla med tilläggstavla för ATC-överskridande (innebär att vissa tåg får köras med högre hastighet, vilken framgår av ATC-besked)

  Stacks Image 578

  Används på sträckor med ATC där hastigheten är minst 160 km/h, pil uppåt betyder att sträcka med högre hastighet börjar (exakt hastighet ges genom ATC-besked i förarhytten)

  Stacks Image 583

  Används på sträckor med ATC där hastigheten är minst 160 km/h, pil nedåt betyder att sträcka med lägre hastighet börjar (exakt hastighet ges genom ATC-besked i förarhytten)


  Orienteringstavlor

  Förvarnar om kommande tavlor, stationer, signaler, vägskydd m m. Består av en triangelformad tavla med en eller flera tilläggstavlor.


  Stacks Image 551

  Orienterar om vägskyddsanläggning, betyder att lokföraren ska kontrollera att vägförsignal eller vägsignal visar rörelse tillåten

  Stacks Image 1253

  Orienteringstavla för detektoranläggning.

  Stacks Image 553

  Orienterar om att följande hastighetstavla kommer att visa lägre hastighet (anges i siffror). Vanligen placerad en kilometer före hastighetstavlan.

  Stacks Image 557

  Orienterar om att huvudsignal kommer, används om fristående försignal till huvudsignalen saknas (därav den runda skylten som liknar en försignal)

  Stacks Image 555

  Orienterar om kommande trafikplats, bokstavs-kombinationen är trafikplatsens signatur


  Ljudsignaltavlor


  Stacks Image 613
  Ljudsignaltavla med tilläggstavla "dagtid", anger att "tåg kommer" endast ska ges mellan kl 6.00 och 22.00
  Stacks Image 603

  Ljudsignaltavla med tilläggstavla "arbetsplats", anger att "tåg kommer" ska ges upprepade gånger tills arbetsplatsen passerats

  Stacks Image 608

  Anger att lokföraren ska ge ljudsignalen "tåg kommer" (en ca tre sekunder lång signal)

  Stacks Image 598

  Ljudsignaltavla med tilläggstavla "vägskydd", anger att "tåg kommer" ska ges inte bara vid tavlan utan även vid en punkt mellan tavlan och vägkorsningen


  Nerkopplings-, urkopplings-, inkopplingstavlor

  används vid skyddssektioner i kontaktledningen 
  (skyddssektion = sektion av kontaktledning som kan kopplas ur)


  Stacks Image 628

  Inkopplingstavla, anger att huvudbrytaren åter kan slås till när fordon med uppfälld strömavtagare har passerat tavlan

  Stacks Image 633

  Urkopplingstavla, anger att huvudbrytaren ska vara frånslagen på fordon med uppfälld strömavtagare innan tavlan passeras

  Stacks Image 638

  Nedkopplingstavla utan signallampa, anger att drivmotorströmmen ska vara frånslagen på fordon med uppfälld strömavtagare innan tavlan passeras

  Stacks Image 643

  Nedkopplingstavla med signallampa
  Släckt lampa: motorströmmen ska vara frånslagen på fordon med uppfälld strömavtagare innan tavlan passeras
  Tänd lampa: Drivmotorströmmen kan vara inkopplad


  ATC - relaterade tavlor


  Stacks Image 670

  Betydelse fristående: Förvarningstavla, förvarnar om kommande hastighetstavla som visar lägre hastighet, hastigheten ges genom ATC-besked i förarhytten.


  Betydelse tillsammans med signal: Tilläggstavla ATC-restriktion, varnar för att restriktivt ATC-besked kan komma, t ex hastighetsbegränsning.

  Stacks Image 665

  Försignalbaliser, utmärker fiktiv försignal. En fiktiv försignal har samma funktion som en riktig försignal men en optisk signal saknas och signalbeskedet ges genom ATC-besked i förarhytten istället.

  Stacks Image 660

  Repeterbaliser. Repeterbaliser upprepar ett tidigare ATC-besked.

  Stacks Image 1249

  Gräns mot driftplats.


  Uppehållstavlor (U-Tavlor)


  Stacks Image 710

  U-tavla med siffror, visar var ett persontåg med en viss längd ska stanna. Siffrorna anger tåglängd i meter.

  Stacks Image 731

  Som vit U-tavla med siffror men anger också att p g a ATC-balisers placering bör tåg inte stanna mellan tavlan och nästa U-tavla

  Stacks Image 721

  Visar stopplats för persontåg, finns på stationer


  Ogiltighets-tavla
  Stacks Image 749

  Sätts på signal (som i detta exempel) eller tavla som inte är i bruk

  Dvärgsignal-sluttavla
  Stacks Image 744

  Anger slutpunkten för en signalsträcka från en dvärgsignal, används om inte signalsträckan slutar vid en annan signal, stoppbock eller liknande

  Slutpunkts-tavla
  Stacks Image 739

  Kallas även S-tavla. Anger en tågvägs slutpunkt (tågväg = trafikteknisk term för de spår ett tåg ska använda på en station under sin färd).

  Påstignings-tavla
  Stacks Image 734

  Anger att persontåg ska stanna för resande, finns ofta på mindre hållplatser. Tavlan sitter på en stolpe och resenären riktar själv tavlan mot det håll tåget kommer ifrån.

  Hinder- tavla
  Stacks Image 780

  Betyder stopp, placeras på spår som av någon anledning inte kan trafikeras

  Stoppförbud- tavla
  Stacks Image 801

  Betyder att fordon inte får stannas så att strömavtagare hamnar mellan två stoppförbudstavlor, finns t ex vid skyddsektioner i kontaktledningen.

  Vågsignal- tavla
  Stacks Image 794

  Betyder sakta, finns vid vagnvågar

  Huvudsignal- tavla
  Stacks Image 787

  Betyder stopp, används när infartssignal tillfälligt saknas

  Ploglyftar- tavla
  Stacks Image 810

  Betyder att förare på plogfordon ska ta upp plogen p g a hinder. Finns ofta vid t ex vägkorsningar. Kan även vara fyrkantig.

  Kilometer- tavla
  Stacks Image 826

  Anger avståndet från en viss punkt, oftast banans utgångsstation

  Lutningsvisare
  Stacks Image 854

  Visar kommande lutning/stigning i längd och promille. Kan även vara blå med vit text.

  Signalpunkts- tavla
  Stacks Image 933

  För tågfärd och Spärrfärd:”Stopp” om inte färden har fått ett körtillstånd som gäller förbi tavlan.

  För Växling: ”Stopp” om inte växlingen i samband med starttillstånd har fått tillstånd att passera tavlan.


  Elspärrtavlor


  Stacks Image 839

  Betyder stopp för fordon med uppfälld strömavtagare, används t ex på lastspår

  Stacks Image 846

  Betyder stopp för fordon med uppfälld strömavtagare om inte besked lämnats om att kontaktledning är tillkopplad


  Märktavlor

  Finns på signaler och visar trafikplatsens signatur och signalens beteckning


  Stacks Image 881

  Fyrkantig märktavla finns på infartssignaler, mellansignaler och utfartssignaler

  Stacks Image 886

  Rund märktavla finns på utfartsblocksignaler och mellanblocksignaler

 • Trafikeringssystem (Säkerhetssystem)

  Trafikeringssystem


  System H (Fjärrblockering)
  Det vanligaste och effektivaste sättet att styra trafiken på en järnväg är att utrusta den med fjärrblockering. Blockeringen hindrar att ett tåg kan få grön signal in på ett spår där det redan finns ett fordon. Banans signalsystem och växlar styrs från någon av de trafikcentraler som finns i landet.

  System M (Förr kallat Tåganmälan eller TAM-Sträcka)
  De järnvägar som inte fjärrstyrs, sköts manuellt av lokaltågklarerare som skickar tågen mellan sig.

  System S (Spärrfärd)
  Ett ännu enklare system är system S ”S” står för spärrfärd och innebär att sträckan spärras av för annan trafik än just för spärrfärd. Till skillnad från system M så behövs inte lokalt utplacerade tågklarerare.

  System R (Tidigare kallat radioblock)
  System R är ett enklare system för fjärrstyrning av signalsystem och växlar, som används på Tjustbanan och delar av Stångådalsbanan. Planering att ersätta systemet med ERTMS/ETCS.

  ERTMS E1-E3 (European Rail Traffic Management System )
  ERTMS är ett gemensamt trafikstyrningssystem för Europa och införs för att skapa gränsöverskridande tågtrafik. Systemet består av två delar: European Train Control System, ETCS, som är den utrustning som finns ombord och i marken, och radiosystemet GSM-R. 
 • Upp och Nedspår
  Upp och Nedspår

  Upp och ned betecknar riktningar för ett järnvägsspår. Vid dubbelspår med vänstertrafik, som i Sverige, är uppspåret det vänstra spåret i riktning upp och nedspåret det vänstra spåret i riktning ned.
  Vad som är upp och ner framgår av den Grafiska tidtabellen. För järnvägar som går i nord-sydlig riktning brukar upp vara norrut. Vid 4-spår finns normalt två uppspår och två nedspår. Den långsamma trafiken går då vanligen i de två mittspåren.
  Varje spår har sin egen uppsättning optiska signaler. Dessa har normalt bokstaven U eller N framför sina nummerbeteckningar på dubbelspår, respektive L på enkelspår.
  Signaler och växlar i riktning upp har jämna nummer och udda nummer i riktning ned. På samma vis har tåg ett jämnt eller udda tågnummer beroende på riktning.
  Vid ATC användes baisser i spåret för att meddela föraren och tågdatorn de hastigheter och signaler som gäller framöver. Eftersom olika meddelanden gäller för de två riktningarna så finns det alltid minst två baliser som med sin inbördes ordning gör att tågdatorn kan veta om meddelandet gäller riktningen som tåget framförs i.

 • Karta


© CNeos5D 2021 sidan uppdaterad 2023-02-14